INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Terrændæk

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca® letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. Konstruktionen udføres ofte i kombination med trykfast isolering.

  U-værdier

  Ud-værdier er U-værdien for den isolerede del af terrændækket. Nedenstående skema viser nødvendig lagtykkelse af Leca® 10-20 coated for opnåelse af en ønsket Ud-værdi også i kombination med anden isolering over eller under betonpladen.
  For strøgulve med isolering over dampspærre/betonplade bør der ved lagtykkelser skrevet med kursiv eller tykkere isolering, end der er angivet værdier for, udføres en fugtteknisk vurdering med henblik på at undgå kondens. 
  Leca® 10-20 coated bør have en tykkelse på min. 150 mm, så laget kan regnes kapillarbrydende. 
  Der er i skemaet ikke taget hensyn til skillevægsfundamenter, der gennembryder gulvisoleringen. 

  Leca® 10-20 coated

   

   

   

   

   

   

   Lagtykkelse mm

  Ud-værdi
  W/m
  2K

  Leca® 10-20 coated
  uden 
  plade-isolering 

  Pladeisolering

  λdekl 
  ≤ 0,033 W/m K

  λdekl 
  ≤ 0,038 W/m K

  λdekl 
  ≤ 0,041 W/m K

  150

  300

  150

  300

  150

  300

  Gulve med gulvvarme

  0,07

  1140

  710

  280

  760

  390

  790

  440

  0,08

  990

  560

  150

  610

  240

  640

  290

  0,10

  770

  350

  -

  400

   -

  430

  0,15

  480

  -

  -

  150* (0,14)

   -

  150

  0,20

  340

  -

   -

   

   

  Strøgulve

  0,07

  1110

  680

  250

  730

  360

  760

  410

  0,08

  960

  530

  150

  590

  210

  610

  270

  0,10

  750

  320

  -

  370

   -

  400

  150* (0,09)

  0,15

  460

  -

  -

  150*

   -

  150* (0,14)

  0,20

  310

  -

   -

   -

  Kælder-gulve

  0,07

  1090

  660

  230

  720

  340

  740

  400

  0,08

  940

  510

  150

  570

  190

  590

  250

  0,10

  730

  300

  -

  350

   -

  380

  0,15

  440

  -

  -

  -

   -

  150* (0,14)

  -

  0,20

  290

  -

  -

   -

  *Da 150 mm er minimumstykkelsen på laget af Leca® letklinker, angiver tallene i parentes den reelle Ud-værdi ved lagtykkelsen.

  Kuldebroer

  Ved bestemmelse af en konstruktions U-værdi, skal der også tages hensyn til eventuelle kuldebroer samt virkningen af en reduceret isoleringstykkelse i dele af konstruktionen, som ikke indregnes på anden vis i varmetabet.

  Skillevægsfundamenter
  Skillevægsfundamenter, der gennembryder isoleringen i terrændækket eller kældergulvet er - uanset hvilken type gulvisolering, der gennembrydes - en kuldebro, og skal derfor altid indregnes i terrændækkets U-værdi.
  Ud over en reduceret U-værdi igennem fundamentet, skal der regnes med et linietab for hvert enkelt spring i isoleringstykkelsen. Der er 2 spring i isoleringstykkelsen omkring et skillevægsfundament.

  For at kompensere for kuldebroen kan varmeisoleringslagets tykkelse i terrændækket øges, så det opvejer det dårligere isolerende skillevægsfundament. Dette gøres nemmest med et løsfyldsprodukt Leca® letklinker, der kan udlægges i præcis den tykkelse, der ønskes.Tabellen »Ekstra Leca® 10-20 coated i mm« viser, hvor meget ekstra Leca® letklinker, der skal bruges i den isolerede del af terrændækket for at opveje det øgede varmetab gennem skillevægsfundamentet, og dermed opnå den ønskede U-værdi. Mængden af ekstra Leca® letklinker er afhængig af:

  • skillevægsfundamentets type 
  • den ønskede resulterende U-værdi 
  • arealforholdet mellem skillevægsfundament og terrændækket

  Ekstra Leca® 10-20 coated i mm 

  Fundamentstype

  Terrændæk
  U-værdi
  [W/m²K]

  Fundamentsbredde (mm)

  Arealforhold skillevægsfundament / isoleret del af terrændæk

  1 %

  3 %

  5 %

  3 Leca® blokke

  0,08

  Alle

  30

  70

  130

  0,10

  20 

  40 

  70 

  0,15

  10

  20

  20

  0,20

  10

  10

  10

  2 Leca® blokke

  0,08

  Alle

  30

  100

  180

  0,10

  20 

  60 

  110 

  0,15

  10

  20

  40

  0,20

  10

  10

  20

  1 Leca® blok

  0,08

  120

  140

  540

  1320

  190

  100

  380

  810

  0,10

  120

  90

  310

  670

  190

  70

  220

  440

  0,15

  120

  40

  120

  220

  190

  30

  80

  150

  0,20

  120

  20

  60

  110

  190

  20

  40

  80

  Betonfundament

  0,08

  120

  390

  -

  -

  190

  260

  1400

  -

  0,10

  120

  230

  1410

  -

  190

  160

  710

  2510

  0,15

  120

  100

  410

  1230

  190

  70

  240

  560

  0,20

  120

  50

  190

  450

  190

  40

  120

  250

  Tabelværdier kan interpoleres med hensyn til U-værdi, fundamentsbredde og arealforhold.

  Værdierne skrevet med kursiv er i praksis ikke relevante, men indikerer kuldebroens omfang og store betydning.


  Brug af U-værdi skemaer
  Når den samlede isoleringstykkelse i terrændækket skal bestemmes, anbefales følgende fremgangsmåde: 

  1. Bestem skillevægsfundamentets type (beton, 1 Leca® blok, 2 Leca® blokke eller 3 Leca® blokke) og bredde samt den ønskede resulterende U-værdi i terrændækket.
  2. Bestem arealforholdet mellem skillevægsfundament og terrændækket i %. (A skillevægsfundament : A terrændæk) · 100
  3. Aflæs i skemaet »Ekstra Leca® 10-20 coated i mm« herover hvor meget ekstra Leca® letklinker, der skal lægges i terrændækket for at kompensere for det forøgede varmetab fra skillevægsfundamentet.
  4. Find i skemaet »U -værdier« den isoleringstykkelse, der opfylder den ønskede U-værdi for terrændækket.
  5. Læg isoleringstykkelserne fra 3) og 4) sammen for at opnå den isoleringstykkelse, der vil give terrændækskonstruktionen den ønskede resulterende U-værdi.

  Eksempel

  1. Et terrændæk pa 6 · 20 = 120 m² med gulvvarme (ønsket resulterende U-værdi = 0,10 W/m²K) med 23 m skillevægsfundamenter af 3 Leca® blokke, der er 150 mm brede.
  2. Skillevægsfundamentets areal udgør ((23 · 0,15) : (120)) · 100 = 3 % af terrændækkets areal.
  3. I tabellen »Ekstra Leca® 10-20 coated i mm« herover aflæses ud for »3 Leca® blokke - U-værdi = 0,10 W/m²K - Areal forhold = 3 %« værdien 40 mm.
   (Bemærk at skillevægsfundamentets bredde ikke har nogen betydning, når det er udført af 3 Leca® blokke).
  4. I tabellen »U -værdier« vælges ud for »Gulve med gulvvarme« 400 mm Leca® 10-20 coated og 150 mm pladeisolering, λdekl. 0,038 W/m K. Det giver en U-værdi på 0,10 W/m²K.
  5. Den resulterende isoleringstykkelse bliver 400 + 40 = 440 mm Leca® 10-20 coated og 150 mm pladeisolering, λdekl. 0,038 W/m K.

  Terrændæk som kombinationsgulv

  Terrændæk udføres som et kombinationsgulv med Leca® 10-20 coated og en trykfast isoleringsplade.
  Her giver de to lag følgende fordele:

  Leca® 10-20 coated:

  • skaber mulighed for trykudligning for radon pga. hulrummene mellem kornene 
  • er kapillarbrydende 
  • er varmeisolerende 
  • kan lægges ud i præcis den lagtykkelse der ønskes 
  • tilpasser sig terrænet 
  • tilpasser sig ved rør og fundamenter 
  • giver mulighed for at fremføre rørinstallationer uden problematisk tilpasning 
  • begrænser langtidsdeformationer 

  Trykfaste isoleringsplader:

  • er varmeisolerende 
  • kan udlægges direkte på Leca® letklinker og her virke som underlag ved komprimering af letklinkerne. 
  • skaber en trædefast overflade 
  • er et godt underlag for opklodsning af varmeslanger 
  • adskiller beton og Leca® letklinker. 

  Isolering af terrændækket kan også udføres udelukkende med løs Leca® 10-20 coated.

  Gulve i periodevis uopvarmede bygninger f.eks. sommerhuse

  I bygninger, der henstår uopvarmede eller som kun periodevis opvarmes om vinteren, er der risiko for kondens på dampspærrende lag i gulvene. Dette gælder også for dele af ellers opvarmede bygninger, der af forskellige grunde ikke opvarmes permanent f.eks. værelser der anvendes til pulterrum, udestuer, værksteder og hobbyrum.

  Diffusionstætte gulvbelægninger bør ikke anvendes, og trægulve bør udføres efter de særlige anvisninger, der er udgivet af gulvproducenterne, og retningslinjerne i »SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger«. Med Leca® 10-20 coated som kombineret varmeisolering og kapillarbrydende lag kan kondensvand, der udskilles i isoleringen frit forsvinde nedefter i gulvkonstruktionen.

  Industrigulve

  Til industrigulve og andre tungt belastede gulve anvendes Leca® 10-20 coated, der kombinerer stor styrke og stivhed med kapillarbrydende og varmeisolerende egenskaber.

  Leca® 10-20 coated udlægges direkte på bæredygtig jord. Lagtykkelsen kan udføres så alle sædvanligt forekommende isoleringsønsker imødekommes.

  Dimensionering af den nødvendige betontykkelse samt armering  er udførligt beskrevet i brochuren »Leca® produkter i industribyggeri«.

  Beregningsprogrammet "Leca® Construction Calculator" kan anvendes til eftervisning af deformationer, snitkræfter m.m.

  Kældergulve

  Under kældergulve udlægges - som i terrændæk et kapillarbrydende lag på 150 mm. Ved at bruge Leca® 10-20 coated får man et kraftigt bidrag til varmeisoleringen. Opvarmes rummet ikke, kan det ofte være en god ide at isolere gulvene med Leca® letklinker alligevel. Det er med til at holde kælderen tør, og gulve er vanskelige at efterisolere, hvis der alligevel senere skulle opstå behov for opvarmning.

  Opvarmes kælderen, er der samme krav til varmeisoleringen af kældergulvet, som der er til terrændæk.

  Kældergulvet udføres gennemgående i hele husets bredde, da det skal understøtte kældervæggens nederste del, så kældervæggen ikke trykkes ind. Vedrørende kældre i øvrigt henvises til afsnittet om kældre eller brochuren »Kælderydervægge«

  Forebyggelse mod radon

  Radon er en radioaktiv luftart og kommer især fra undergrunden. Den er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt, hvilket også foreskrives i bygningsreglementet. Ved nybyggeri skal radonniveauet være under 100 Bq /m3.

  Ud over at tætne terrændækket, fundamenter, samlinger og rørgennemføringer mod jorden bedst muligt, bør man som minimum udføre terrændækket med 150 mm lag af Leca® 10-20 coated, der med dens åbne struktur i modsætning til en sandpude kan indgå som et lag til radonsug i terrændækket. Et radonsug giver mulighed for at trykudligne terrændækket, så lufttrykket under betonpladen ikke er højere end lufttrykket inde i huset.

  Da der kan være tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære mellem trykket over og under terrændækket, skrives der i SBi-anvisning 233 om ”Radonsikring af nye bygninger”, at radonsug vurderes som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger.

  Allerede under projekteringen bør der sikres muligheder for forbedringer, hvis der viser sig et for højt radonindhold. Suglaget er vanskeligt eller næsten umuligt at etablere efter, at huset er bygget, hvis en måling viser et for højt radonindhold, Det er derfor under alle omstændigheder en god ide altid at udføre terrændækket med et suglag af Leca® 10-20 coated, når huset bygges.

  Et lag af Leca® 10-20 coated vil ud over at virke som suglag danne et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen giver ikke anledning til ventilation af laget, og den gode isoleringsevne af Leca® 10-20 coated reduceres ikke.

  Trykudligning
  Trykudligning af laget med Leca® letklinker kan foretages effektivt gennem et lodret rør, der føres fra midt i laget af Leca® letklinker til over tag. For at undgå tilstopning i bunden af røret perforeres røret med et passende antal huller vandret ud for laget af Leca® letklinker, og hullerne og enden af røret dækkes af et lag fiberdug. 

  Denne løsning skaber et passivt sug under gulvkonstruktionen. Passivt sug skabes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkning.

  Løsningen åbner mulighed for efterfølgende at ændre fra passivt sug til aktivt sug under gulvet, idet der kan monteres en ventilator direkte på/i det lodrette rør.

  Aktiv sug kan være relevant, hvis radonkoncentrationen efter en eventuel måling viser sig at være for høj.

  Tætning af betonplade
  Jf. »SBI-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger« bør betonpladen over laget med Leca® letklinker - for at være tæt over for radon - støbes af mindst 100 mm beton 20, der er svindarmeret med mindst 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger i midten af betonpladen.

  Samlinger mellem fundamenter og betonplade samt gennembrydninger af betonpladen tætnes bedst muligt. Ved ydervægsfundamenter og skillevægsfundamenter gøres det ved, at grundmurspappen forlænges ind over gulvbetonen og fastklæbes til denne.

  Forebyggelse mod radon er mere udførligt beskrevet i brochuren "BR10 - radonsikring i nybyggeri".

  Kapillarbrydende lag

  Leca® 10-20 coated er et specialprodukt, der kombinerer kapillarbrydende og varmeisolerende egenskaber.

  Coatningen giver vandskyende egenskaber. Kort sagt er resultatet, at fugtsugning fra jorden standses allerede af de nederste Leca® korn.

  Konstruktioner skal i henhold til bygningsreglementet udføres på en sådan måde, at der ikke opstår fugtskader og fugtgener. I DS 436, »Norm for dræning af bygningsværker mv.«, står følgende anført i vejledningen:

  »Det kapillarbrydende lags tykkelse bør være dobbelt så stort som den kapillære stighøjde i laget, dog mindst 150 mm«.

  I henhold til By og Byg Anvisning 204 (SBi) »Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelvækst i bygninger« må et uorganisk materiale foretrækkes frem for et organisk materiale med ellers samme kvaliteter for at hindre vækst af skimmelsvampe. Dette opnås ved brug af løs Leca® 10-20 coated.

  Deformationer

  Ved korrekt komprimering af Leca® 10-20 coated er efterfølgende deformationer i laget meget begrænsede.

  Forsøg har vist, at der ved belastninger på op til 5 kN/m² kan påregnes en sætning i laget på op til 0,2% svarende til mindre end 1 mm i 400 mm Leca® letklinker.

  E-modulet (stivheden) for Leca® 10-20 coated anvendt i terrændæk er 7400 kN/m2, som er bestemt af Teknologisk Institut. Målingen er
  udført på komprimeret Leca® letklinker i lastområdet op til 80 kN/m2.

  Indlagte rør

  Leca® letklinker er kemisk set inaktiv over for metaller, men som andre porøse materialer yder det ingen beskyttelse mod fugt eller kondens på indlagte rør.

  Kun rør, der tåler at blive anbragt under fugtige forhold, bør generelt anvendes i terrændæk under gulvbetonen.

  Detaljerede anvisninger for indstøbning af rørinstallationer findes i »SBi-anvisning 227 - Korrosion i VVS-installationer«.

  Til toppen

  Siden sidst opdateret den 17-4-2015.   

  Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca®  produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst.

  Afsnit

  Udførelse

  Terrændæk - udførelse

  Brochure

  Leca® Calculator

  Programmet ”Leca® ConstructionCalculator – Terrændæk”, er specielt udviklet til projekterende, der arbejder med komplekse terrændæk løsninger med tunge belastninger og komplicerede lastkombinationer.

  Læs mere om beregningsprogrammet for terrændæk her.