INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Letfyld - udførelse

I dette afsnit er der relevant information om Leca®'s egenskaber i forbindelse med geotekniske anvendelser. Informationerne gør det muligt at lave jordtryksberegninger, sætningsberegninger, opdrift i forbindelse med indbygning under vand samt kompensationsberegninger.

Leca® letfyld kan anvendes som aflastning på blød bund, reduktion af jordtryk, stabilisering af skrænter, let fyldning af hulrum og isolerende drænlag.

Levering af Leca® letklinker

Leca® letklinker som letfyld leveres normalt løst på vogne med op til 103 m³.
Når tilkørselsforholdene er vanskelige, leveres letfyld med blæservogn, der normalt medbringer 30 meter slange. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ i minuttet. Blæsning over større afstande kan aftales nærmere.

Fordeling og indbygning

Leca® letklinkerne fordeles let takket være deres lave densitet. Det er en god ide at udlægge geotekstil for at undgå opblanding af Leca® letklinker med den underliggende jord. På blød bund udlægges geotekstil med et overlæg på 50-60 cm.

Indbygningen af Leca® letklinker bør ikke udføres i større lagtykkelse end 1 meter ad gangen. Større opgaver løses bedst med dozer eller andre larvebåndsmaskiner. For at undgå knusning af Leca® letklinkeroverfladen bør maskinernes kontakttryk højst være 50 kN/m².

Ved små opgaver kan fordelingen foregå med håndkraft. Lagtykkelsen bør her ikke overstige 40 cm.

Komprimering

Kontakttrykket er meget lavt i Leca® letfyld takket være den runde kornform og lave densitet. Derfor kræver komprimering af Leca® letklinker mindre kraft end andre fyldmaterialer. 

Leca® letklinker udlægges med en overhøjde svarende til 10 % af lagtykkelsen.
Normalt vil 3 overkørsler med det bæltekøretøj, der anvendes til indbygning, være tilstrækkeligt til at komprimere Leca® letklinkerlaget. Små lagtykkelser kan komprimeres med pladevibrator.

Oven på Leca® letklinker laget udlægges geotekstil for at hindre opblanding med den overliggende grusopbygning. Geotekstilen udlægges med et overlæg på ca. 20 cm. Vejopbygningen derover bør være mindst 50 cm inklusive grus og færdig asfaltbelægning. Den egentlige vejopbygning kan komprimeres med det sædvanlige komprimeringsudstyr.

Kontrol af indbygning af Leca® letklinker kan for eksempel gøres ved at opstille en kontrolplan som det viste eksempel.

 

KONTROLPLAN

 

Modtagekontrol

Udføres som kontrol af
følgeseddel før aflæsning

Er det den rigtige type Leca® letklinker, der leveres?

  ✔   

Er det den rigtige mængde, der leveres?

  ✔  

Er de leverede Leca® letklinker CE-mærket?

  ✔  

Indbygningskontrol

Udføres under indbygningen

Udlægges Leca® letklinker i den 
projekterede lagtykkelse?

  ✔  

Indbygges Leca® letklinkerlaget med 10 % overhøjde?

  ✔  

Udførelseskontrol

Udføres under indbygningen

Overkøres/komprimeres Leca® letklinkerlaget det antal gange, der er forudsat i projektet?

  ✔  

Er hele Leca® letklinkerlaget komprimeret?

  ✔  

Komprimeringskontrol

Udføres inden næste lag 
udlægges

Er Leca® letklinkerlaget komprimeret 10 %, (kotemetoden)*?
Kopi af målebog vedlægges

  ✔  

Er Leca® letklinkerlaget komprimeret 10 %, (densitetmetoden)**?
Kopi af laboratorierapport vedlægges

  ✔  

* Kotemetoden
Det kontrolleres, at lagtykkelsen bliver 10 % mindre.

**Densitetmetoden
Det kontrolleres, at densiteten bliver 10 % større i forhold til løs lejring.

Indbygning i vand

Leca® letklinkers densitet er ved indbygning mindre end vands, og de vil derfor flyde ovenpå. Ved indbygning skal opdriften på Leca® letklinker derfor tages i betragtning.

Når Leca® letfyld indbygges i vand, vil det eksterne porevolumen vandfyldes næsten øjeblikkelig. Inden for de første 5 minutter vil de interne porer opnå et vandindhold på ca. 20 %. Herefter vil de interne, åbne porer langsomt blive vandfyldte. Inden for det første døgn vil vandindholdet stige til ca. 30 %. De interne, åbne porer vil i løbet af 5 til 10 år blive vandfyldte, mens de interne lukkede porer ikke vil optage vand. Dette svarer til ca. 85 % porefyldning af de interne porer.

Inden Leca® letfyld indbygges, fores byggegruben med geotekstil. Letfyld læsses direkte i vandet, og vægten af de overliggende Leca® letklinker vil efterhånden trykke det nederste letfyld til bunds, indtil hele gruben er fyldt. Komprimering udføres, når Leca® letfyld ikke længere flyder. Derefter lægges igen geotekstil inden den videre opbygning.

Det er vigtigt at afslutte med en tilstrækkelig stor overfladebelastning, der kan modvirke opdriften på Leca® letklinker, også når arbejdet forlades midlertidigt, fx ved fyraften eller op til weekenden.

Eventuelt højvande skal tages i betragtning.

Leca® letklinker, der flyder på vand, ser stabilt ud, men personer eller maskiner, der prøver at bevæge sig ind på det, vil synke gennem og ned i vandet. Flydende Leca® lag må derfor aldrig efterlades uden opsyn eller afspærring!

Kloakker og andre installationer i jord

Kloakledninger i blødbundsområder kan ved hjælp af lastkompensationsprincippet udføres, så tillægsspændingerne i den underliggende jord ikke forøges.

Vægten af den bortgravede jord sættes lig vægten af kloakken samt tilfyldning
med Leca® 10-20 mm. Sætninger og eventuelle skader kan derved forhindres.

I veje, hvor trafikbelastningen er blevet større, kan en del af den eksisterende tunge tilfyldning oven på kloakken udskiftes med Leca® 10-20 mm. Trykket på kloakken kan derved mindskes, og eventuelt brud undgås.

Rørledninger, der placeres, så de ikke er i frostfri dybde, kan frostsikres med
Leca® letklinker som omkringfyldning og overliggende frostsikring.

Konklusionen i rapport fra Teknologisk Institut, Rørcentret om "Leca® som
omkringfyldning" er:

Filtergrus som omkringfyldning og tilfyldning giver mindre deformationer end
Leca® letklinker, men Leca® letklinker er et udmærket alternativ i specielle
situationer, f.eks. ved frostsikring af afløbsledninger.

Hulrumsfyldning

Hulrum mellem konstruktioner kan ofte udføres med Leca® letklinker. Den lave
densitet betyder lavt tryk på de eksisterende konstruktioner, og levering med
blæservogn betyder en hurtig og simpel leveringsmetode.

Leca® kan blæses direkte gennem huller eller ind i vanskeligt tilgængelige steder.
Når hulrummet er fyldt, forhindrer Leca® letklinkerne dem i at bryde sammen. Samtidig forhindrer et fyldt hulrum, at det bliver invaderet af mus og rotter.