INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Problemet med radon er reelt!

Der er store lokale forskelle på radonforholdene i Danmark, men problemstillingen findes overalt, så der skal altid sikres mod radon i bygninger uanset risikoens størrelse.  

  • Radon er en medvirkende årsag til ca. 300 nye tilfælde af lungekræft om året. (Kilde: Sundhedsstyrrelsen, www.radon.dk)
  • I Danmark bliver ca. 260 personer dræbt i trafikken om året. (Kilde: Vejdirektoratet, www.vejsektoren.dk)

Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages

Kort over andelen af huse med radonkoncentrationer over 200 Bq/m3. (Klik for at se billedet i stor format.)
Kort over andelen af huse med radonkoncentrationer over 200 Bq/m3.

Det væsentligste bidrag til radon i boligen kommer fra jorden under huset. Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted.

Der kan således være forskel i radonbelastningen på to ens nabohuse. Såfremt et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et andet hus ligger i et område uden sprækker, kan der være forskel i radonindholdet i boligens luft.

Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, betondæk og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end under bygningen. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet forøges yderligere.

Over 280.000 huse har i dag et radonproblem!

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Strålehygiejne udgav i 2001 rapporten ”Radon i danske boliger – kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier”. I denne rapport konkluderes det, at omkring 65.000 danske enfamiliehuse har et indendørs radonniveau over 200 Bq/m3.

Det vurderes, at ca. 280.000 enfamiliehuse opført før 1996 har et indendørs radonniveau over det nye krav på 100 Bq/m3.

Der er altså en række væsentlige sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske argumenter for at tage radonproblemstillingen seriøst og projektere effektive løsninger ind i bygningerne allerede fra starten.

Måling

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med fx dosimetre. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, specielt hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen.

Målingerne udføres og analyseres af specialfirmaer.