INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Sådan opnår du den bedste radonsikring af bygninger

Lufttætning og trykudligning kan hindre jordluft i at trænge ind. Det anbefales derfor at projektere med begge byggetekniske løsninger, som i kombination med ventilation af bygningen sikrer et lavt radonindhold i indeluften.

Passivt radonsug

Trykudligning: Passivt radonsug

Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde laget af Leca® letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røres isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Det passive sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger.

Aktivt radonsug

Trykudligning: Aktivt radonsug

Ved bygninger, hvor der er udført passivt sug, og hvor det senere viser sig, at radon-indholdet i indeluften alligevel er for højt, kan det passive sug let ændres til aktivt sug.

Det aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved er det muligt at forøge undertrykket under betonpladen i terrændækket og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes – også over tid.

Tætning af terrændæk

Tætning af terrændæk

Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Tætning vil dog sjældent kunne stå alene som radonsikring. Leca® blokke er ikke lufttætte. Samling mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Ved ydervægsfundamenter føres tætningen helt ud til ydersiden af fundamentet. Ved gulve, hvor der bagefter skal udlægges pudslag eller klinker, kan tætningen føres ned under betonpladen. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran som fx weber.tec Superflex10.

Dilatationsfuger og revner i betonpladen fx ved støbeskel tætnes ligeledes med pap, og alle gennemføringer i gulvbetonen udføres med lufttætte samlinger. Da tætningen mod jord skal virke i hele husets levetid, er det nødvendigt med passende mellemrum at gennemgå gulvene for utætheder som fx utætte fuger ved rørgennemføringer eller svindrevner og sprækker i betonpladen. Beskadigede eller porøse betonplader skal inden ny tætning repareres med egnet reparationsmateriale.

Luftskifte

Luftskifte

De skærpede krav til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges.

Løsning med Leca® 10-20 coated

Forudsætningen for en effektiv trykudligning i terrændækket er at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen. Denne åbne struktur opnås bedst med et lag af Leca® 10-20 coated.

Et lag Leca® 10-20 coated vil samtidig danne et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen giver ikke anledning til ventilation af laget, og den gode isoleringsevne af Leca® 10-20 coated reduceres ikke.

Udføres de øverste skifter i skillevægsfundamenterne med Leca® blokke uden overfl adebehandling, har disse så åben en struktur, at trykudligningen også sker gennem disse. Det er således ikke nødvendigt at trykudligne hvert enkelt felt under betonpladen.

Da det er meget vanskeligt at vurdere, hvor højt radonniveauet er på den enkelte byggegrund, er det under alle omstændigheder en rigtig god idé at udføre terrændækket med et lag af Leca® 10-20 coated samt den nederste del af trykudligningsrøret på en måde, så det efterfølgende er muligt at udføre trykudligning. Denne del af bygningens konstruktion er vanskelig eller næsten umulig at ændre, hvis en måling i bygningen efterfølgende viser for højt radonindhold.

Radonsug under boligen kombineret med tilstrækkelig ventilation giver den største effekt på indeklimaet.
Radonsug under boligen kombineret med tilstrækkelig ventilation giver den største effekt på indeklimaet.