INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Blokmure

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse og i erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Herunder ses de oftest stillede spørgsmål vedr. vores Leca® blokmure.

  Isolerer en Leca® termblok nok til at kunne anvendes som ydervæg?

  Hvis der anvendes en 45 cm Leca® termblok, der har en U-værdi på 0,14 W/m2K, opfyldes kravene til varmeisolering for ydervægge ved tilbygninger og er under maksimumkravet for ydervægge ved nybygninger jf. bygningsreglementet BR 15. Vinduer, gulve eller taget skal eventuelt isoleres bedre end foreskrevet, så kravet til byggeriets samlede energiramme kan overholdes.

  Skal jeg altid benytte armering ved opmuring med Leca® blokke og i bekræftende fald hvor meget?

  Ja; til forebyggelse af svind- og temperaturbevægelser indlægges gennemgående armering på 1. blokskifte og derefter i hvert 3. skiftes lejefuge. Ved dør- og vinduesåbninger ilægges armering i første lejefuge over åbninger samt i første lejefuge under vinduesåbninger. Tillige ilægges armering i blokmurværkets øverste lejefuge. 

  Formur i hulmure svindarmeres i hvert andet skifte, og høje sokler over terræn armeres for hvert skifte. 

  Alt afhængig af eksponeringsklasse (miljøklasse) benyttes henholdsvis korrosionsfast eller korrosionsbeskyttet armering. I aggressiv og moderat miljøklasse kan benyttes rustfrit stål. I passiv miljøklasse kan anvendes Bi-stål 40 alternativt 6 mm ribbet armeringsstål B 550. 

  Ved 10 cm, 12 cm og 15 cm Leca® blokke indlægges kun 1 stykke stål pr. armeringsfuge i midten af fugen. Ved større vægtykkelser ilægges 2 stykker stål pr. armeringsfuge. Armeringen skal her placeres mindst 30 mm fra blokforkant (dæklag). 

  NB: Svind-/fugearmering har ikke indflydelse på murværkets styrke og må ikke forveksles med konstruktions-/designarmering. Selv såkaldte uarmerede vægge skal svindarmeres i henhold til ovenstående regler.

  Jeg skal opfylde et krav om BS 60. Hvilken Leca® blok skal jeg vælge?

  Svaret afhænger bl.a. af, om der er tale om en bærende eller ikke-bærende, brandadskillende væg samt højden på væggen. Eksempelvis er nedenstående gældende for en væg opbygget i 10 cm Leca® blokke:

  BS 60: Bærende væg i højde op til 2,6 m

  BS 60: Ikke-bærende væg i højde op til 3,0 m

  Ved brug af 15 cm Leca® blokke kan man opbygge en bærende BS 120 væg i en højde op til 3,8 m.

  I forbindelse med de funktionsbaserede brandkrav er der kommet andre betegnelser for de forskellige brandklasser. Eksempelvis hedder en ikke-bærende, brandadskillende væg i BS 60: EI 60 A2-s1, d0 og en bærende, brandadskillende væg i BS 60: REI 60 A2-s1, d0.

  R: Krav til bæreevne

  E: Krav til integritet (ingen store revner og lignende)

  I: Krav til isoleringsevne

  A1, A2, B, C, D, E og F: 7 klasser, som spænder fra ubrændbare materialer (A1 + A2) til materialer, hvortil der ikke stilles brandmæssige krav (F).

  S1, S2 og S3: Underklasser, der betegner røgudvikling, hvor S1 er bedst.

  d0, d1 og d2: Betegnelser for brændende dråber, hvor d0 er bedst.

  Vægge af Leca® blokke og mørtel er i henhold til EU-beslutning henhørende under klasse A1.

  Hvor bred skal en mur af Leca® blokke være?

  Der findes ingen generelle regler for, hvor bred en mur af Leca® blokke skal være. Væggens bredde er bl.a. afhængig af højde, belastning, eksponeringsklasse (miljøklasse) og husets beliggenhed, så bredden skal beregnes i hvert enkelt tilfælde. Til dette formål anbefales det at kontakte en rådgivende ingeniør. Ved at få beregningerne udført af en rådgivende ingeniør har man - med henblik på et senere salg - samtidig papir på, at væggen/huset er korrekt dimensioneret.  

  Weber rådgivningscenter kan rådgive om anvendelse af vore produkter, men påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller projektering.

  Kan en Leca® murbjælke bære taget over vinduet på mit nye hus?

  Weber er materialeleverandør, som ud fra nogle deklarerede egenskaber producerer bl.a. Leca® murbjælker. Bæreevnen for en jævnt fordelt belastning på de enkelte Leca® murbjælker kan ses i brochuren ”Leca® murbjælker”.  

  En egentlig bæreevnemæssig beregning bør som udgangspunkt udføres af en rådgivende ingeniør, da mange forskellige forhold gør sig gældende -
   f.eks. punktbelastninger fra spær m.m.

  Hvordan undgår man fugeaftegninger på en pudset væg med Leca® blokke?

  Fugeaftegninger undgås bedst ved, at der påføres en 2-lags behandling med et dækkende grundingslag, der sikrer et ensartet jævnt sugende underlag for grovpudsen.