INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Kælderydervægge

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse og i erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Herunder ses de oftest stillede spørgsmål vedr. vores Leca® kælderydervægge.

  Hvor lang kan en kælderydervæg laves?

  Væggens feltlængder er afhængig af forskellige parametre så som højde, jordtryk og bloktype. Det er derfor svært at give et generelt svar. Tabeller over feltlængder med forudsætninger er angivet i brochuren ”Leca® kælderydervægge”.

  Skal kælderydervægge tætnes, når der er udvendig isolering og dræn?

  Ja, grundet Leca® blokkenes porøse struktur anbefales en udvendig tætning af blokvæggen.  

  Tætningen sker ved en primning med weber.tec 901 og efterfølgende overfladebehandling med weber.tec Superflex 10 eller ved berapning, asfaltering og udkast med cementmørtel. Tætningen føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene.

  Må jeg godt benytte en 35 cm Leca® blok 600 til opmuring af en kælderydervæg?

  Ja; Uarmerede kælderydervægge kan udføres af almindelige Leca® blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse. For at forebygge svindrevner i kældervægge udført af disse blokke indlægges svindarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svindarmeringen bidrager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Ved opmuring mures altid med fyldte fuger. Ved anvendelse af almindelige Leca® blokke 600 til uarmerede kælderydervægge må de nødvendige afstivningsforhold vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde af den rådgivende ingeniør for det pågældende byggeri.

  Til armerede kælderydervægge benyttes ofte Leca® rilleblokke. Dette er specielle blokke, der fås i bredden 35 og 39 cm, med udsparede riller til ilægning af armering. Armeringen fastholdes i rillerne med medleverede plastafstandsholdere på en måde, så der opnås minimum 15 mm dæklag.

  Hvilken armering skal anvendes ved Leca® rilleblokke?

  Leca® rilleblokke skal armeres med 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål B550.

  Kan dækket over kælderen laves som træbjælkelag?

  Når kælderydervæggen mures op med Leca® rilleblokke, kan der bygges træbjælkelag som dæk over kælderen. Grunden er, at kælderydervæggen er regnet som 3-sidet understøttet, hvilket vil sige, at der ikke er noget, der fastholder kælderydervæggen foroven. Det giver også mulighed for at isolere kælderydervæggen ved overgangen til terræn f.eks. med Leca® termblokke.

  Kan en kælderydervæg mures op i Leca® termblokke?

  Nej! En væg af Leca® termblokke er at betragte som en hulmur. Det vil sige, at der ikke kan regnes med, at kræfterne kan overføres fra den ene vange til den anden gennem polystyrenet. Leca® termblokke kan anvendes omkring overgangen til terræn og maks. 30 cm under terræn.