INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Detaljer om opbygning af terrændæk

I Danmark har vi tradition for at lade jordlagene under huset bære gulvene. Det betegner vi som terrændæk.

Umiddelbart er det enkelt at udføre, men også her, skal der vælges materialer og konstruktioner. I Weber-håndbogen under afsnit 1 fandt jeg igen udgangspunkt for mine valg.

Let og hurtig indblæsning af Leca® letklinker

Som det kapillarbrydende lag og isoleringsmateriale valgte jeg at anvende Webers Leca® 10-20 coated. Dette materiale har alle de egenskaber, der skal til, for at sikre en lang levetid og et sundt indeklima. Og så er det hurtigt og let at få blæst ind - og indbygget på byggepladsen!

Som før nævnt er tilkørselsforholdene til min sommerhusgrund ret dårlige. Så i tilfælde af, at lastbilen med Leca® letklinker ikke kunne komme frem til byggepladsen, blev leveringen bestilt med ekstra slangelængde. Men heldigvis kunne lastbilen fra Bio-trans komme tæt på, og i løbet af en time var de 45 m3 Leca® letklinker blæst inden for fundamenterne.

Placering af vandinstallationerne

Kloakrør ført i Leca® letklinker laget.
Leca terrændæk
På en time blev 45 m3 Leca® letklinkerne blæst inden for fundamenterne.

I terrændækket valgte jeg at anbringe koldvandsinstallationerne på den kolde side af isoleringslaget, og varmvandsinstallationerne på den varme side af isoleringslaget. Med denne rørføring sikrer man sig, at der ved tappestederne hurtigt kommer kold og varm vand, uden at skulle tappe 10-20 liter ”vente”-vand.

Kloakrør og vandrør blev enkelt og hurtigt ført i Leca® letklinker laget uden at skulle bruge tid på tilskæring. Og de to trykudligninger for radon blev ført ned i Leca® letklinker laget på indvendig side af fundamenterne. En trykudligning af det kapillarbrydende lag, sikrer mod, at der opstår et overtryk på undersiden af betonpladen og derved risiko for indtrængning af gasarten radon i sommerhusets rum.

Fundamenter og terrændæk står færdige og klar til skulle bære de fremtidige vægge og gulve.

Over Leca® letklinker laget valgte jeg at udlægge en 15 cm Leca® gulvblok og herover et armeret betonlag. Et betonlag, som jeg i øvrigt selv måtte blande på byggepladsen, som følge af de dårlige tilkørselsforhold - og ikke mindst for at skåne grundens klitter. Et valg, der gav en del fysiske udfordringer for en tyndarmet konsulent!

Ved fundament og betongulv, og omkring rør, tætnes med en flydende bitumenmembran ilagt et armeringsnet.

Det sidste jeg nu manglede var at tætne terrændækket mod indtrængning af den kræftfremkaldende radongas. I  Weberhåndbogen fandt jeg under afsnit 10 et flydende bitumenprodukt weber.tec Superflex 10. Et produkt det er enkelt at bruge som tætningsmembran omkring rørgennemføringer og ved samlingen mellem betonpladen og fundamentet. Som en ekstra sikring mod revnedannelser indlagde jeg i den flydende membran et glasfiberarmeringsnet. En overraskende nem måde at tætne samlinger på.

Til terrændæk har jeg anvendt disse materialer:

  • Leca® letklinker 10-20 coated
  • 15 cm Leca® gulvblok
  • weber.tec Superflex 10
  • weber.sys 981 (glasvæv nr. 2)
  • Armeringsnet 50/15 
  • Basis cement til betonlag
  • En færdigblandet sten- og sand blanding
  • Samt diverse kold- og varmvandsrør samt kloakrør

Dagbøger

Billedgalleri

Tegninger

Fundament