INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Danfast® antracit

DB-nr. 1685272

Danfast® antracit
Danfast® antracit

Produktegenskaber

  • Ukrudtshæmmende fugemateriale
  • Til fugning af nye og eksisterende belægninger af beton og natursten
  • Optimeret til terrasser og indkørsler med let trafik
  • Fej materialet ned i fugerne og fugt op med en brusepistol

Fugemateriale til faste fuger

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Ukrudtshæmmende fugemateriale, der ved opvanding og efterfølgende udtørring hærder op til en fast fleksibel fuge med god vedhæftning.

Den færdige fuge giver et godt fysisk værn mod ukrudtsvækst, myrer og lignende og modstår almindelig vanderosion.

Den færdige blanding består af kvartssand og flere unikke bindemidler. Fugematerialet anvendes til fugning af både nye og ældre belægninger af beton eller natursten. Produktet er optimeret og ideelt til terrasser, gangstier og let trafikerede indkørsler med fliser eller belægningssten. Til både smalle og brede fuger (2-15 mm) og kun til udendørs brug. Farve: antracit.

Indhold: Specialsorteret kvartssand og unikke bindemidler.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Fugedybde

  • Som stenhøjde, mindst 40 mm

Fugebredde

  • 2-15 mm

Redskaber

  • Blød kost, skovl, pladevibrator og brusepistol

Fugesæson

  • April-september

Forbrug

20 kg til ca. 5-10 m²
Ca. 2 kg pr. m² ved 2 mm fugebredde

Se forbrugsberegner på www.danfugesand.dk.

Tørretid

Hærdning til fejefast fuge
Belægningen er gangbar efter ca. 1 døgn og for let trafik efter 3 døgn (tørt vejr og ved 20 °C). Ved fugefyldning og under de første dages hærdning skal luft- og belægningstemperaturen mindst være 10 °C. Både vejret og underlaget skal være tørt, for at fugen kan hærde helt op. Fugen tåler ikke regn det første døgn. Tjek derfor vejrudsigten inden fugefyldning. Kortvarig fin støvregn eller nattefugt betyder ikke noget.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

Indhold: 20 kg.

  • Varenr.: 3200676
  • DB-nr.: 1685272

Opbevaring

Tørt. Sækkene kan i sæsonen opbevares udendørs. Indendørs lagring anbefales dog. Åbne sække lukkes lufttæt, opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Sække tåler frost. Anbefalet maksimal lagring er 18 måneder fra produktionsdato.

Farver

Antracit (mørkegrå).

Udførelse

Anvendelsesområde

Til fuger på nye og eksisterende udendørsbelægninger af beton og natursten. Optimeret til private terrasser, stier og indkørsler med let trafik. Kun på ubundet bærelag.

Undgå anvendelse direkte op ad soklen, da der er risiko for ekspansionsskader og svag udblomstring. Brug læggesand eller andet i fugen op ad soklen.

Forarbejde

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, med fald på belægning og bærelag jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt, derfor skal det bruges på et ubundet bærelag. Arealet, som skal fugefyldes og vibreres, skal være 100 % tørt, da fugematerialet indeholder bindemidler, der aktiveres af vand.

Udførelse

Følg nedenstående 10 punkter for at opnå de bedste resultater:

Renovering
1. Vigtigt at ukrudt i og under den gamle belægning fjernes helt ved oprensningen. Gammelt ukrudt skal bekæmpes, så rødderne dør. Fugematerialet kan ikke bekæmpe eksisterende rodukrudt.
2. Fuger skal rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenenes højde (min. 40 mm). Anvend en fugerenser og slut af med en højtryksrenser. Rens siderne grundigt i fugerne. Undgå at beskadige belægningsstenenes overflade eller underlaget. Ved belægninger med omfattende ukrudtsvækst kan en omlægning være mest optimal (se instruktionsvideo på www.danfugesand.dk).
3. Fliserne rengøres med vand. De er som regel tilsmudsede ved oprensningen af det gamle fugemateriale.
4. Belægningen skal have lov til at tørre, så fugerne er helt tørre inden fugefyldning. Herefter følges arbejdsgangen som ved ”Ny belægning”.

 

Ny belægning

Læg belægningen på et vandgennemtrængeligt ubundet bærelag med korrekt afvanding jævnfør gældende normer. Fugematerialet hærder ikke op, hvis der er varigt vand i fugen. Følg punkterne 5 til 10 for at opnå bedst mulige resultat. Tjek vejrudsigten og foretag kontrol af afsmitning før nedfejning af fugematerialet.

5. Når belægningen er fuldstændig tør, også ned i fugerne, er den klar til fugefyldning. Hæld indholdet ud på belægningen og bland fugematerialet rigtig godt med en skovl for at sikre en ensartet blanding. Derefter fordeles fugematerialet med en skovl rundt på belægningen. Fej fugematerialet ned i fugerne på langs og diagonalt ligesom alm. fugesand. Undgå at feje fugematerialet over store afstande, da det kan få bindere til at separere fra sandet.
6. Belægningen skal fejes helt ren med en blød kost for at fjerne det fine støv fra belægningsoverfladen, inden der vibreres med vibratorplade.
7. Belægningen vibreres minimum 2 gange. Kontrol af fugernes komprimering foretages vha. spartel, som kun må kunne presses få mm ned. Fyld fugerne op der hvor de har sat sig. Belægningen fejes igen helt ren med en blød kost.
8. Fugt fugerne op med brusepistol, der er indstillet til fin vandtåge. Vandkande egner sig ikke. VIGTIGT! Processen skal gentages efter ca. 5 minutter. Opfugt maks. 20 m² pr. gang. Opfugtningen kontrolleres ved at kradse lidt fugemateriale op. Sørg for at fugen er opfugtet i hele dens højde, svarende til stenhøjden. Start opfugtning nedefra, dvs. modsat faldet på belægningen.
9. Tjek med en spids genstand, at fugerne er opfugtet i hele deres dybde.

 

Vedligehold
10. Fuger skal holdes fri for aflejret muld, jord og andet skidt. Fuger med evt. afskalninger kan let repareres med nyt fugemateriale. Fugen skal dog forinden renses for løst materiale. På konstant fugtige fuger kan der med tiden forekomme alge- eller mosvækst. Fjern dette med et alge- og mosmiddel.

Bemærkninger

Afsmitning
Fugematerialet er ikke egnet til farvede porøse belægninger, idet fugematerialet kan lægge sig i porøsiteterne og give afsmitninger. Foretag kontrol af afsmitning før nedfejning af fugematerialet på minimum ½ m². Eventuel afsmitning kan som oftest fjernes vha. stiv børste og opvaskemiddel.

Vanderosion
Fugematerialet modstår ikke stærk vanderosion, f.eks. faldende dråber fra et udhæng uden tagrende

Til erhvervsmæssig brug
Produktblad, sikkerhedsdatablad og forbrugsberegner findes på www.danfugesand.dk.
Se mere om produktet, renovering og vedligeholdelse på www.danfugesand.dk.

EHS

EHS

Produktet er ikke mærkningspligtigt.
Hvis støvudvikling brug alm. beskyttelsesværn.