INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Danfugesand®

DB-nr. 1453782

Danfugesand®
Danfugesand®

Produktegenskaber

 • Lys fugesand til både nye og ældre belægninger af beton eller natursten
 • Giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt
 • Fugebredde: 1-5 mm

Til smalle og lyse fuger

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Fugematerialet er ovntørret og har optimal kornfordeling i forhold til mekanisk funktion, hvilket giver en god og nem fugefyldning. 

Indhold: Den færdige blanding består af meget rent og næringsfattigt ovntørret kvartssand med optimal kornfordeling, et organisk naturligt tilsætningsstof og et mineral med en høj pH-værdi.

Produktegenskaber

Det patenterede fugemateriales indhold af et mineralsk additiv betyder, at porevæsken i fugesandet altid har en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøs spireevne nedsættes markant, og spirer udtørrer. Mineralets virkning holder til 10 års regn, da det kun opløses meget langsomt. Resultater fra uvildige forsøg i flere lande kan ses på www.danfugesand.dk.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Fugedybde

 • Som stenhøjde. Dog minimum 40 mm

Fugebredde

 • 1-5 mm

Værktøj

 • Skovl, blød kost, vibrator, spartel

Kornstørrelse

 • 0-1,5 mm

Forbrug

20 kg til ca. 10 m2

Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2–3 mm fuge: ca. 2,0 kg/m² .
Ved 30 x 30 x 5 cm fliser med 2–3 mm fuge: ca. 1,3 kg/m² .
Ved 14 x 21 x 7 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2–3 mm fuge: ca. 2,8 kg/m² .

Husk ekstra sand til efterfyldning og vedligeholdelse.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

20 kg i vandtæt foliesæk.

 • Varenr.: 3200671
 • DB-nr.: 1453782

Opbevaring

Tørt. Sækkene kan i sæsonen opbevares udendørs. Lagring indendørs anbefales dog. Den maksimale lagringstid er 24 mdr. Oplagres utilgængeligt for børn. Åbne sække lukkes lufttæt og opbevares tørt. Sække tåler frost.

Farver

Lys beige (sandfarvet).

Udførelse

Anvendelsesområde

Anvendes til fugning af både nye og ældre belægninger af beton eller natursten. Optimeret til terrasser, gangstier og let trafikerede indkørsler med fliser eller belægningssten. Er bedst til smalle fuger 1–5 mm og er kun til udendørs brug. 

Forarbejde

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som alm. fugesand, derfor skal bærelag være vandgennemtrængelige, f.eks. som sand og stabilgrus.

Udførelse

Fugning

 • Når belægningsstenene er fuldstændig tørre, er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl for at udjævne evt. afblanding i sækken og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne som ved almindeligt fugesand.
 • Benyt en vibratorplade for at opnå et optimalt resultat. Kør mindst to gange med vibratorpladen på belægningen med passende overlap mellem passagerne. Anvend først vibratorpladen efter fugen er fyldt, idet man ellers risikerer, at sandet under belægningen presses op i fugerne ved vibreringen, hvilket formindsker virkningen af fugematerialet.
 • Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Denne må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Om nødvendigt efterfyldes fugerne. Fej overskydende fugemateriale fuldstændig væk fra belægningsstenene. Ved renovering af ældre fuger kan man som alternativ til vibratorplade vande fugematerialet omhyggeligt ned ved hjælp af en vandslange med blød stråle. Kontroller vha. spartel at fugerne er fyldte og faste, specielt vigtigt for smalle fuger.

Renovering

 • Ved renovering af fugerne i ældre belægninger skal ukrudt fjernes eller bekæmpes fuldstændigt. Fugematerialet kan ikke bekæmpe eksisterende ukrudt. Fugen skal rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenenes højde. Anvend en fugerenser og slut af med en højtryksrenser. Undgå at beskadige belægningsstenenes overflade eller underlaget, f.eks. ved at bruge lavt tryk, lav spulevinkel, flad spulestråle og passende afstand. Ved belægninger med omfattende ukrudtvækst kan det være hurtigst at omlægge belægningen.

Drift og vedligeholdelse

For at undgå ukrudt i fugerne og undgå forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele dens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Arealet rengøres efter behov med en stiv kost, og fugerne efterfyldes efter behov.

Bemærkninger

 • Fugematerialet er ikke egnet til teglsten og visse stærkt sugende/porøse natursten. Lav evt. et testareal, hvis man er i tvivl.
 • Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt sand, da der ellers er risiko for hvide udblomstninger eller afskalninger på murværket.
 • Er ikke egnet til brug under overdækkede arealer (carporte etc.)
 • Ekstreme vejrbetingelser kan foranledige hvide udblomstninger på belægningsstenene. Disse forsvinder dog normalt i vejrliget eller ved den almindelige rengøring af arealet.
 • Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.
 • Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningen.

EHS

EHS

Sikkerhed
Sikkerhedsdatablad findes på www.danfugesand.dk. Ved støvudvikling bruges almindelige personlige værnemidler med genestøv. Fugematerialet skal ikke klassificeres/mærkes som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Bortskaffelse
Rester kan afleveres på genbrugsstation i betoncontainer eller lign. Fugematerialet må ikke hældes i kloaksystemet. Plastsæk er fremstillet af PP-materiale. Anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Husk at småbørn ikke må lege med plastposer!