INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

FAQ

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse. I erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Vælg en kategori herunder.

Mur - opmuring

Hvorfor skal jeg vælge en Funktionsmørtel frem for en Receptmørtel?

Funktionsmørtler er mørtler med bestemte og kontrollerede egenskaber (funktioner) som f.eks. trykstyrke, bøjningstrækstyrke, vedhæftningsstyrke og/eller mørtler, som er tilpasset mursten med en høj/lav minutsugning.

Fordelene ved Funktionsmørtler kontra Receptmørtler:

 • Mulighed for at opføre større uafstøttede murfelter.
 • Undgå eller minimere efterspændt murværk.
 • Giver mindre hvidlige udfældninger, og skulle der komme lidt, forsvinder disse hurtigere end ved benyttelse af Receptmørtler.
 • Mindre spild.
 • Nem rengøring og enklere betjening af blander.
 • Mindre støvgener.
 • Nemmere at afsyre.
 • 16 ampere er nok ved strømtilslutning.
 • Bedre bearbejdelighed.
 • God frostbestandighed
 • Leveres indfarvet

Hvis jeg ønsker en færdig indfarvet fuge, kan det så bedst betale sig at færdigmure med en indfarvet opmuringsmørtel, eller vil det være nemmere/ billigere at udkradse og omfuge med en indfarvet fugemørtel?

Som udgangspunkt kan det totaløkonomisk bedst betale sig at opmure til færdig fuge med en indfarvet opmurings-mørtel. Den økonomiske fordel bliver større, jo større job der er tale om.

Det tidsmæssige aspekt kan dog spille ind. Ofte ringer den udførende og skal bruge mørtlen en af de nærmeste dage; dette kan vi sjældent tidsmæssigt honorere. Hvis den udførende derfor står med et murersjak klar og stillads oppe og bare venter på mørtlen, som han ikke har fået bestilt i tide, vælges ofte løsningen med udkradsning og efterfølgende fugning med indfarvet mørtel.

Hvis jeg ønsker at pladsfremstille en Receptmørtel KC 35/65/650 (5,1 % Kalkmørtel og Basiscement i rumfangsforholdet 8:1), må jeg så iblande sprit/frostsikring i mørtlen?

Nej; Receptmørtler lavet ud fra vådmørtler må ikke tilsættes sprit/ethanol, såfremt cementindholdet overstiger 55% af den samlede bindemiddelmængde.

Benyt istedet tørmørtlen weber KC 35/65/650 0-4 mm. Som vinterforanstaltning tilsættes varmt vand.

Hvorfor er en Funktionsmørtel bedre at bruge om vinteren frem for en Receptmørtel?

Det eneste bindemiddel i weber funktionsmørtler er Portland Cement. Funktionsmørtlen er ikke (som receptmørtler) tilsat hydratkalk. Hydratkalk kan kun hærdne (carbonatisere) ved et vandindhold under 7 vægtprocent.

Derudover er vandindholdet i baljekonsistens kun ca. 14 vægt % ved funktionsmørtler mod ca. 17-18 vægt % for Receptmørtler.

Det vægtigste argument er dog, at weber funktionsmørtler foruden plastificering indeholder et lufttilsætningsstof. Luften gør mørtlen særdeles modstandsdygtig over for frostpåvirkninger. I de knap 8 år, vi har haft Funktionsmørtler, har vi endnu ikke set en frostafskalling på en funktionsmørtelfuge. Vore almindelige henvisninger omkring afdækning m.m. gælder dog stadigvæk.

Kan jeg blande en Funktionsmørtel i en tvangsblander?

Ja; dog må blandetiden højst udgøre 5-8 minutter. Overskrides denne tid, kan konsekvensen blive en meget levende mørtel med reduceret styrke, som ikke er egnet til opmuring.

I praksis bør man derfor altid anvende en horisontalblander fra Weber til blanding af weber funktionsmørtler - især ved større arbejder.

Hvorledes skal blandingsforholdet være mellem Gullex Murcement A og sand, hvis jeg styrkemæssigt ca. ønsker at lave en KC 50/50/700 alternativt en KC 20/80/550?

De blandingsforhold der kommer tættest på er et vejledende rumfangsforhold mellem weber gullex murcement A og sand på ca. 1:5 ( M 100/600 ) samt 1:3 ( M 100/350 ) for styrkemæssigt ca. at ramme weber KC 50/50/700 alternativt weber KC 20/80/550. Weber deklarerer dog ikke styrkeforhold for weber gullex murcement A. Er der krav/ønske om noget dokumenterbart bør vælges funktionsmørtel alternativt receptmørtel.

Hvorfor skal jeg vælge tørmørtel frem for vådmørtel?

 • Ved vådmørtel bliver cementen tilsat på byggepladsen. Bliver der doseret korrekt hver gang? Risiko for senere farveforskelle.
 • Ved anvendelse af tørmørtel undgås opskovling i blander. (Færre tunge løft og mindre støvgener fra cementen.)
 • Ved vådmørtler må der ikke tilsættes sprit, hvor cementindholdet overskrider 55% af det samlede bindemiddelindhold.
 • Ved byggeri, der er omfattet af BR 95 (ikke småhuse), skal vådmørtlen og cementen afvejes på pladsen, eller der skal udføres kontrol på laboratorium for korrekt mørtelsammensætning.
 • Ved vådmørtel ligger ansvaret for den færdige kvalitet af mørtlen ved mureren. Ved anvendelse af tørmørtel isættes følgeseddel bare i KS-mapper.
 • Mindre spild ved tørmørtel.
 • Vandindholdet i baljekonsistens er højere for vådmørtel
  ( ca. 24 vægt % ) mod ca. 17-18 henholdsvis ca. 14 vægt % for Recept Tørmørtel henholdsvis Funktionsmørtel.

Er 7,7% Strand 0-2 mm en Normmørtel?

Nej; mørtlen tilfredsstiller ikke kravene i Norm for Murværks-konstruktioner DS 414.5, Anneks D, idet det her kræves, at mørtlens kornkurve skal ligge mellem normens grænse-kornkurver. Dette er ikke tilfældet for vor 7,7% weber strandsandsmørtel 0-2 mm.

Må jeg benytte en Receptmørtel KC 20/80/550 til opmuring af kælderydervægge?

Ja, iflg. DS 414.6 skal kælderydervægge mures med fyldte fuger i mørtel svarende til MC 4,5, hvilket weber KC 20/80/550 opfylder.

Må jeg tilsætte sprit/frostsikring som vinterforanstaltning til en tørmørtel?

Nej; benyt i stedet op til 60 °C varmt vand. Weber udlejer som bekendt varmtvandsbeholdere.

Hvad er forbruget på tørmørtel/vådmørtel til opmuring?

På tørmørtel ved sten af dansk normalformat 228 x 108 x 54: Typisk 1,1 kg/sten.

På vådmørtel ved sten af dansk normalformat 228 x 108 x 54: Typisk 0,75 liter/sten.

(Læg mærke til at højden på mursten er reduceret til 54 mm i stedet for tidligere 55 mm. Modulmålene skal dog stadig overholdes - derfor er mørtelforbruget øget.)

Må jeg mure med delt fuge på en ydervæg af massive LECA® blokke?

Ja; ved massive ydervægge med en tykkelse på minimum 19 cm kan man vælge at mure med delt fuge, så der fremkommer et isolerende fugehulrum i væggens midte. For at undgå at mørtlen løber ind i hulrummet under opmuringen, ilægges der ofte passende isoleringsstrimler.

NB: Kælderydervægge skal altid mures med fyldte ligge- og studsfuger i mørtelstyrke svarende til MC 4,5 iflg. DS 414.6.

Skal ydervægge af massive LECA® blokke altid svindarmeres (fugearmering)?

Ja; til forebyggelse af svind- og temperaturbevægelser indlægges gennemgående armering i hver 3. skiftes lejefuge. Ved dør- og vinduesåbninger ilægges armering i første lejefuge over åbninger samt i første lejefuge under vinduesåbninger. Tillige ilægges armering i blokmurværkets øverste lejefuge.

Formur i hulmure svindarmeres typisk i hvert andet skifte, og høje sokler over terræn armeres typisk for hvert skifte.

Alt afhængig af miljøklasse benyttes henholdsvis korrosionsfast eller korrosionsbeskyttet armering. I aggressiv og moderat miljøklasse kan benyttes rustfrit stål. I passiv miljøklasse kan anvendes bistål 40 alternativt 6 mm KS 550 TS.

Ved 10 cm og 15 cm Leca® blokke indlægges kun en armeringsenhed pr. armeringsfuge. Ved større vægtykkelser ilægges 2 armeringsenheder pr. armeringsfuge. Armeringsenheden skal altid placeres mindst 30 mm fra blokforkant (dæklag).

NB: svind/fugearmering må ikke forveksles med konstruktions-/designarmering. Selv såkaldte uarmerede vægge skal svind-/fugearmeres i henhold til ovenstående regler.

Må jeg afsyre i frostvejr og/eller indendørs?

Nej; ved afsyring af murværket om vinteren tilføres murværket ekstra vand fra den fortyndede saltsyre. Om vinteren vil dette opsugede vand kunne frostsprænge murværket. Der må heller ikke afsyres indendørs med saltsyre. Syredampe kan være sundhedsskadelige. Derudover kan dampene fremkalde korrosionsskader på metalgenstande og medføre tynde, hvidlige belægninger på bl.a. vinduesglas og blanke metaloverflader.

Såfremt indvendigt murværk fejlagtigt er blevet afsyret med saltsyre, kan denne forsøges neutraliseret ved at behandle murværket med en blanding af 1 del salmiakspiritus til 10 dele vand.

Kan jeg opmure med en tidligere frosset kalkmørtel?

Gruppe A-mørtler - jf. dok. nr. QF-90-03-001 i kvalitets- og miljøstyringsmappen (kalkmørtler, der produceres, opbevares og sælges/leveres til opmuring i henhold til DS 414 - det vil sige 3,5% Bakke/Strand 0-4 mm, 5,1% Bakke/Strand 0-4 mm samt 6,6% Bakke/Strand 0-4 mm) - skal opbevares frostfrit, idet der ikke må kunne stilles spørgsmål ved de normbestemte materialeegenskaber. Har mørtlen først været nedfrosset, kan man ikke længere garantere dette.

Gruppe B-mørtler , der evt. har været nedfrosset (se nærmere i QF-90-03-001 (typisk mørtler, der bruges til pudse-, fuge- og restaureringsopgaver, som ikke er omfattet af nogen normmæssig sammenhæng)), kan benyttes såfremt følgende instruktion følges:

"Der blandes i 10 minutter, hvorefter evt. cement tilsættes til ønsket blandingsforhold. Derefter blandes i yderligere 10 minutter til homogen og ønsket konsistens."

Gruppe C-mørtler er kalkmørtler tilsat frysepunktssænkende tilsætningsstoffer. Frysepunktssænkende midler kan uden typeafprøvning anvendes til kalk- og kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af den samlede bindemiddelmængde. Der tilsættes minimum 1 liter og maks. 4 liter pr. 100 liter mørtel. Den doserede mængde vil fremgå af emballage eller følgeseddel.

Hvad er vedhæftningsstyrken for en Receptmørtel KC 50/50/700 henholdsvis KC 35/65/650?

Vedhæftningsstyrken f mor, tlk for KC 50/50/700 = 0,10 MPa

Vedhæftningsstyrken f mor, tlk for KC 35/65/650 = 0,15 MPa

 

Skal murkroner altid afdækkes ved arbejdets ophør?

Ja; og især hvis der er udsigt til nedbør.

Er det en fordel at benytte Mestercement i stedet for Basiscement til pladsfremstilling af mørtel om sommeren?

Ja; Mestercement har en langsommere afbinding/styrkeudvikling.

Husk ændring af blandingsforholdet mellem kalkmørtel og cement.

Hvor meget cement skal jeg iblande en 6,6% Bakke for at få en KC 50/50/700?

Benyttes der Basiscement, er rumfangsforholdet mellem cement og mørtel 1:11.

Benyttes der Mestercement, (lavalkali) er rumfangsforholdet mellem cement og mørtel 1:13.

Mur - pudsning/overfladebehandling

Er weber.multi 280 difffusionsåben?

Ja. Denne er diffisionsåben ligesom vores andre kalk- og cementbaserede produkter.

Hvorfor skal jeg lave udkast, inden jeg grovpudser?

Ved udførelse af udkast inden påføring af grovpuds opnås en betragtelig forbedret vedhæftning. Der skal forvandes, inden udkastet påføres. Udkastmørtler bør altid være 0-4 mm i kornstørrelse (grove). Årsagen hertil er, at fugt vandrer fra materiale med grove porer mod materiale med finere porer.

Udkastet bør desuden være en mørtel med et forholdsvis højt indhold af hydraulisk bindemiddel (cement eller hydraulisk kalk).

Ved pudslagsopbygning skal kornstørrelse og indhold af hydraulisk bindemiddel være faldende i lagene udefter.

Jeg ønsker en færdig indfarvet puds på mine vægflader. Kan det bedst betale sig at grovpudse med indfarvet mørtel frem for at grovpudse med almindelig mørtel og siden benytte eksempelvis indfarvet tyndpudsemørtel?

På større vægfelter, hvor man ønsker en hurtig færdiggørelse, kan det bedst betale sig med indfarvet grovpuds (giver dog en lidt grovere færdig overflade). Desuden kan færdig overflade fremstå mere changerende, da underlaget kan suge forskelligt og der kan være forskel i lagtykkelse. Vælges metoden med indfarvet slutpuds, skal man huske, at grovpudsen skal være ensartet udtørret inden påføring af den indfarvede slutpuds. (Kan betyde, at man evt. skal have stillads op to gange, hvilket er meget kostbart.) Evt. arbejdsskel i grovpuds skjules dog lettere ved påføring af slutpuds.

Kan jeg pudse oven på betonflader?

Ja; benyt her som udkast/klæbemørtel weber tørbeton 0-4 mm eller weber multi 280. Se venligst yderligere i anvendelsesnøgle for Pudsning i Weber håndbogen.

Fås sprøjtepuds indfarvet?

Nej; ønskes der en færdig indfarvet overflade, afsluttes der på sprøjtepudsen med eksempelvis indfarvet tyndpudsweber.pas 461 silikatpuds eller weber silikatmaling.

Hvilken styrke på fugemørtlen skal jeg benytte set i forhold til opmuringsmørtlen?

Som fugemørtel benyttes typisk en mørtel med samme egenskaber (herunder styrke) som anvendt ved opmuringen. (Ved vægflader, hvor rene kalkmørtler er benyttet til opmuring, anvendes dog oftest en stærkere fugemørtel.)

Hvilken maksimal lagtykkelse kan pudsemørtler klare?

0-4 mm : Lagtykkelser over 15 mm pr. arbejdsgang ved kalkcement- samt cementmørtler medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner. For hydrauliske mørtler gælder ovenstående ved lagtykkelser over 12 mm pr. arbejdsgang.

0-2 mm : Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang ved såvel kalkcement-, cement- samt hydrauliske mørtler medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skrid­rev­ner.

0-1 mm : Maksimal lagtykkelse på 2-3 mm ved fuger.

Jeg har en silo med funktionsmørtel ude på pladsen. Kan jeg også benytte denne type mørtel til pudsning?

Ja, mørtlen er dog 0-4 mm i kornstørrelse. Færdig pudset overflade kan derfor være grov.

Jeg bor ned til havvand (aggressivt miljø). Jeg vil gerne have en færdigpudset indfarvet overflade. Hvilke muligheder har jeg?

Den bedste mulighed er at benytte en såkaldt 3-lags pudsopbygning (se også spørgsmål 11) med udkast, grovpuds og afslutning med weber.pas 481 top silikoneharpikspuds. Inden påføring af silikonharpikspuds grundes grovpuds med weber.prim 403

Jeg har nogle gamle sætningsrevner i mine vægge. Jeg vil gerne have dem grovpudset. Kan det lade sig gøre?

Da der er tale om ældre sætningsrevner, er der formentlig ingen eller megen lidt bevægelse i dem i dag. Ved større gennemgående revner kan følgende fremgangsmetode dog anbefales:

Lejefuger udkradses til ca. 50 mm dybde. I flere skifter over hinanden ilægges rustfrit kamstål ø 5-6 mm. Armeringen skal gå minimum 30 cm forbi yderste revne. Der efterfuges. Weber ser­po 397 (glasfiberarmeringsnet) klæbes over revner med weber serpo 261 EF (fiberforstærket mør­tel).

Selve grovpudsen opbygges med weber serpo 261 EF påført over to gange med ilægning af weber serpo 397 armeringsnet trykket ind i første lag.

Hvad er en 2-lags henholdsvis 3-lags pudsopbygning?

2-lags opbygning

Først påføres udkastmørtlen. Laget stødes af med trækbræt. Typisk dagen efter kastes/ sprøj­tes grovpudsen på. Pudslaget afrettes med kardæsk og rives sammen med trækbrættet. Herefter bearbejdes overfladen med lunkepudser og rivebræt, til den ønskede overflade er nået.

3-lags opbygning

De to første lag - udkast og grovpuds - udføres som beskrevet ovenfor. Det tredje lag - slutpudsen (evt. indfarvet) - påføres med ståltrækbræt og færdigbearbejdes typisk med filtsebræt. Grovpuds skal være ensartet udtørret inden påføring af slutpuds.

Puds på blokmurværk (letklinkerbeton)?

Her gælder det ligeledes om at opbygge pudslaget med et udkast først. Derefter følger grovpudsen og evt. slutteligt en overfladebehandling. Se nærmere i anvendelsesnøglen under "Overfladebehandling" i Håndbogen.

Letklinkerbeton har det med at svinde lidt efter opmuring - især hvis blokkene er rimelig nyproduceret. Derfor kan det her være en fordel at vente lidt længere tid end "normalt" med pudslagsopbygningen.

Iøvrigt anbefales en armering med glasfibernet.

Jeg har murbier i mine gamle mørtelfuger, som skal omfuges. Hvilken type fugemørtel skal jeg benytte, for at de ikke kommer igen?

Bekæmpelse af murbier består typisk i udkradsning og omfugning med normalt KC 50/50/ 700 eller stærkere mørtel. Brug af evt. sprøjtegifte er ofte ikke nødvendigt. Omfugning bør udføres uden for biernes såkaldte flyvetid. Flyvetiden ligger i perioden mellem ca. 1. maj og 1. september.

Min puds er begyndt at afskalle, efter at jeg har fået hulmursisoleret. Hvad er gået galt?

Efter en hulmursisolering er temperaturen ved formur blevet lavere. Dette betyder dels en mindre fordampning fra udvendige side af formur, dels et forøget fugtindhold om vinteren i formur, da den lavere temperatur udvirker en forøget kondensation af vanddampe. Når frosten derpå sætter ind, øges risikoen betragteligt for frostafsprængninger.

Kan jeg benytte weber gullex murcement A til at lave en pudsemørtel?

Ja; ønskes der f.eks. en puds, der styrkemæssigt svarer til ca. KC 50/50/700, blandes i forholdet 1:5 (1 del Gullex + 5 dele sand). Forholdet er 1:3, såfremt der styrkemæssigt ønskes ca. en KC 20/ 80/550.

Jeg er ved at restaurere mine indvendige vægge med brædder og rørvæv. Hvilken type puds skal jeg benytte oven på rørvævet?

Som udkast benyttes enten KKh 35/65/500 0-4 mm eller Kulekalksmørtlen K 100/750 0-4 mm. Som grovpuds kan benyttes Kulekalksmørtlen K 100/750 0-2/0-4 mm. Normalt afsluttes pudsopbygningen med påføring af Finpuds K 100/250. Nogle slutter også af med påføring af Kulekalk. Husk her forinden at forvande og afslutte med kalkvand.

Hvad er mørtelforbruget ved fugning?

Ved 13 mm dybde bruges typisk 6-8 kg/m² tør fugemørtel. Ofte er dog udkradset helt op til 20 mm. Dette betyder et merforbrug på 50% i forhold til de opgivne tal.

Må jeg afsyre en indfarvet fugemørtel?

Ja; dog skal man være ekstra varsom med ikke at komme syren på for tidligt. Det bedste resultat opnås, såfremt man fuger så rent, at afsyring helt kan undgås.

Er det nødvendigt med afsyring, benyttes maks. 1:20 koncentration.

I øvrigt skal evt. henvisninger fra teglstensleverandør følges.

Hvor dybt skal jeg udkradse mine gamle fuger?

Minimum 13 mm; dog udkradses gamle fuger typisk i 15-20 mm dybde. Udkradsningen skal være fuldkantet, og stenflader skal være rengjorte. Inden fugning forvandes i passende grad.

Jeg har en gammel udvendig skorsten, som trænger til omfugning. Hvilket produkt skal jeg benytte?

Det er selvfølgelig vigtigt at kende/skønne styrke m.m. på den oprindelige opmuringsmørtel. Oftest vælges, grundet de hårde klimatiske forhold, som en udven­dig skorsten er udsat for, en KC 20/80/550 0-2, såfremt opmuringsmørtlen er cement­hol­dig, og en Kh 100/400 0-2, såfremt der ved opmuringen er brugt en ikke cementholdig mørtel.

Jeg har selv omfuget min gavl i etaper. Hvorfor er der nu farveforskel?

Ved fugning - såvel som pudsning - gælder det om at færdiggøre hele vægflader ad gangen. Mange omfuger mindre arealer ad gangen og over flere dage. Dermed kan der let - pga. evt. forskelle i de klimatiske påvirkninger - opstå farveforskel på de færdige fuger.

Andre årsager kan være uensartet blandetid, forkert afsyring m.m.

Mørtelfugerne i mine nye teglstenssålbænke er begyndt at smuldre. Det samme gør sig gældende med forskallingen ved tegltagsten. Hvad kan være gået galt?

Ofte er mørtelfuger i sålbænke af rulskifter samt forskelling ved tag udført med samme mørtel som benyttet ved selve opmuringen - typisk en KC 50/50/700. Dette er ikke tilladt. Der skal til begge ovenstående tilfælde benyttes minimum KC 35/65/650. Inden forskelling udføres, skal yderste række af tegltagsten svummes i cementmørtel på underside.

Af mere konstruktiv art kan bemærkes, at tagstenene desuden bør lægges med minimum 30 mm fremspring (Tegl 36). Sålbænke af rulskifter bør udføres med et fald udefter på minimum 1:7. Sålbænke af rulskifter er ikke vandtætte. Derfor skal der fugtisoleres ved udlægning af et fugtstandsende paplag i lejefuge under rulskiftet. Pappen føres over til bagmur og bøjes op ad denne.

Jeg har hørt, Weber har et facadesystem med puds på isolering. Er det korrekt?

Ja; Weber har forskellige Serpo Facadesystemer, bl.a. Serporoc samt Serpomin, til det givne tilfælde.

Omkring forskelle og fordele ved hver af de enkelte systemer henvises til kapitlet "Facadeisolering" i Håndbogen.

Kan det bedst betale sig at tyndpudse med indfarvet mørtel eller med Tyndpudsemørtel grå og siden male med evt. silikatmaling?

Svaret afhænger selvfølgelig af ens forventninger til den færdige overflade, samt om underbunden er ensartet sugende. Ved påføring af indfarvet tyndpuds på uensartet sugende underbund er der risiko for farvenuanceforskel i den færdige slutpuds.

Weber anbefaler, at påføring med indfarvet tyndpuds udføres af fagfolk.

Jeg har let tilbagelagte fuger i mine kalksandstensvægge. Hvilket produkt skal jeg bruge til en vandskuring?

For et mere fyldestgørende svar bør man have yderligere information. Er der tale om de kløvede/lige sten? Er der tidligere påsprøjtet en silikoneimprægnering?

Som udgangspunkt har Weber dog gode erfaringer med at påføre weber grundingsmørtel i ovenstående tilfælde, dog bør der som minimum først være udført en tilstrækkelig afrensning af eksisterende vægflader (fjernelse af evt. alger, trafikfilm m.m.)

En anden løsning kunne være efter afrensningen at påføre weber multi 280 over 2 omgange. I første påføring fyldes tilbagelagte fuger, ujævnheder m.m. Efterfølgende vandskures med weber multi 280 som normalt.

I tvivlstilfælde kan det anbefales at afsætte tilstrækkeligt prøvefelt eller at kontakte Weber.

Mine vægflader er af betonsten. Kan jeg tyndpudse på dem?

Ja; benyt her weber colour eller weber multi 280. weber multi 280 kan evt. senere behandles med weber silikatmaling, tyndpuds, weber.pas 481 top silikoneharpikspuds eller Cempexo murfarve. Ved slutbehandling med især tyndpuds eller weber.pas 481 top vil fugetegningen dog være knap så synlig. 

Hvor cementholdig må min puds være, hvis jeg gerne vil afslutte med kulekalk?

Som tommelfingerregel ikke mere cementholdig end KC 50/50/700. I mange tilfælde kan grunding med weber sandkalk forbedre vedhæftningen.

Kan jeg afslutte med weber silikatmaling oven på en hydraulisk tyndpuds?

Ja; såfremt den hydrauliske tyndpuds som minimum har en styrke svarende til KKh 35/65/500.

Hvordan overfladebahandler jeg mine vægge af porebeton (gasbeton)?

Weber anbefaler at bruge produktet weber multi 292 - minimum lagtykkelse 3 mm.

Hvad er forbruget på indfarvet tyndpuds?

En god tommelfingerregel siger, at der kan påregnes et forbrug på ca. 2 kg/m²/mm lagtykkelse. Er der lidt tilbagelagte fuger, øges forbruget tilsvarende.

NB: Maks. lagtykkelse ved fuger: 3 mm pr. arbejdsgang.

Jeg ville gerne kalke mine vægge som normalt, men jeg har også hørt om jeres Sandkalk. Kan jeg bruge den oven på eksisterende kalkede vægge?

Ja, sagtens. Ønskes der en mere ru overflade, kan der med fordel benyttes weber sandkalk. Sandkalk fås i ligeså mange farver som indfarvet kalk. Husk at afslutte med indfarvet kalkvand for at hindre alt for voldsom afsmitning.

Skal man altid bruge Fixativ som grunder og fortynder i weber silikatmaling?

Grunding

 • A: Porøse og stærkt sugende underlag : weber fixativ fortyndet med vand 1:1
 • B: Mindre porøse samt medium sugende underlag : weber fixativ fortyndet med vand 1:2
 • C: Lidt porøse samt svagt sugende underlag : weber fixativ fortyndet med vand 1:3
 • D: Faste og hårde underlag : Ingen grunding


Fortynding

Weber silikatmaling påføres over 2 omgange. Begge gange skal der fortyndes med weber fix­ativ.

A: I første påføring fortyndes med min. 15% weber fixativ. Såfremt underlaget suger meget eller er meget grovstruktureret, kan fortyndingen øges til 40%

B: I anden påføring fortyndes ligeledes med normalt 15%. Alt afhængig af underlagets struktur kan fortyndingen dog variere fra 5-25%.

Må jeg blande jernvitriol i min stampede kalk?

Det er Webers' erfaring, at farvestoffer som tilslagsmateriale generelt bør være lysægte samt kalk- og cementægte. I cementholdige produkter vil tilsætning af jernvitriol virke retarderende på cementen.

Jernvitriol er opløseligt i vand, dog har der igennem mange år været tradition for at kunne benytte det i hvidtekalk/stampet kalk. Weber anbefaler kraftigt, at man i stedet eksempelvis benytter oxidfarver.

Weber producerer også færdig indfarvet kalk. Se venligst vort farvekort.

Kan jeg benytte Cempexo Murfarve oven på eksisterende kalkede vægge?

Nej; kalk er ikke stærkt nok til, at Cempexo Murfarve kan vedhæfte tilstrækkeligt. Enten skal man fortsætte med kalkede vægge (evt. indfarvede), eller også skal den eksisterende kalk afrenses totalt inden påføring af Cempexo Murfarve.

Mine vægge med indfarvet tyndpuds er uens i farven, især der, hvor vi har udskiftet nogle dårlige mursten. Hvad er gået galt?

Forefindes der forskelligt sugende mursten i en vægflade, vil der ved påføring af en indfarvet tyndpuds typisk også fremkomme farvenuancer i den færdige overflade. Det er derfor ekstra vigtigt i den slags tilfælde at afsætte prøvefelt, som går ind over såvel nye som gamle sten.

Hvad er leveringstiden på specialfarver?

Typisk 10 arbejdsdage + evt. to transportdage (Jylland/Fyn).

Er påføring med Weber indfarvet hydraulisk tyndpuds vanskeligere end almindeligt indfarvet KC tyndpuds ?

Nej; husk dog at især blandetiden er længere for den hydrauliske tyndpuds (20-30 minutter).

Generelt anbefaler Weber a.s at benytte fagfolk til påføring af indfarvet slutpuds , hvad enten der er tale om KC-tyndpuds eller en hydraulisk tyndpuds.

Min finpuds er smuldrende og uden almindelig styrke i overfladen. Hvad er der galt?

Weber finpuds - der findes både en tør og en våd version - må kun benyttes indendørs.

Ovenstående skadesbillede er typisk en indikation på for hurtig udtørring evt. manglende tilstrækkelig forvanding.

Hvor hurtigt efter opmuring kan jeg filtse med indfarvet tyndpuds?

Dette er et meget vanskeligt spørgsmål at besvare fyldestgørende. Svaret afhænger især af murstenstype, mørteltype, udhæng/afdækning, temperatur m.m.

Det er generelt vigtigt, at underbunden/vægfladen er tør nok (en tommelfingerregel tilsiger højst 3 vægt-% indhold af vand). Grunden hertil er, at fugt ikke vandrer fra materialer med fine porer (mursten) til materiale med grove porer (mørtellag), men omvendt.

At tyndpudse på en helt nyopført vægflade er alt for tidligt og imod Webers' forskrifter.

Hvorfor skal jeg vælge weber tyndpuds, grå som tørmørtel frem for eksempelvis strandsandsmørtel 7,7% eller Murcem?

Strandsandsmørtel 7,7% er grovere (0-2 mm) end tyndpudsmørtel, grå (0-1 mm) og er kun en delkomponent, som på pladsen skal tilsættes cement. I tyndpudsemørtel, grå, som er direkte klar til brug, er der desuden tilsat et plastificeringsmiddel, som umiddelbart gør bearbejdeligheden god, og som nedsætter tendensen til at sætte vand op i baljer.

Kan jeg selv iblande oxidfarver i tyndpudsmørtel?

Som udgangspunkt ja. Dog er det noget, Weber stærkt fraråder, da man typisk ikke kan være helt sikker på at iblande samme mængde hver gang.

De projekter, Weber har set udført, hvor der på byggeplads er iblandet farvepigment, er af stærkt svingende kvalitet. Vælger man alligevel at forsøge sig, bør man huske maks. at iblande 5-8% farvepigment af den samlede bindemiddelmængde.

Jeg har en indvendig murstensvæg, som er påført plastmaling. Kan det lade sig gøre at pudse væggen uden at fjerne malingen først?

Under forudsætning af at malingen vægtmæssigt kan bære nedenstående pudslagsop­byg­ning, kan følgende fremgangsmåde anbefales:

weber multi 280 påføres i et ca. 3 mm tyndt lag. Mens mørtlen endnu er plastisk, ilægges glasfiberarmeringsnettet Serpo 397. Efterfølgende påføres et dæklag på ca. 2 mm af weber multi 280.

Det kan som udgangspunkt anbefales at lave et lille prøvefelt, hvor der udføres aftræks-/ ved­hæftningsprøve.

Jeg har klinkebrændte maskinsten på udvendige vægflader. Hvilken indfarvet slut­puds skal jeg anvende?

Weber anbefaler som udgangspunkt ikke påføring af indfarvet tyndpuds på hårdtbrændte maskinsten. Ved at følge nedenstående alternativer opnås dog mulighed for et vellykket resultat.

a. Eksisterende vægflader lavtryksvådsandblæses (rugøring). Dårlige fuger/ødelagte sten omfuges med egnet mørtel/udskiftes med sten med samme sugeevne. Efter endt udtørring af vægflader påføres weber colour.

b. Eksisterende vægflader påføres i et tyndt lag weber multi 280 på rengjorte underlag. Slutteligt påføres weber.pas 481 top (silikoneharpikspuds). (NB: Løsningen vil medføre, at fugetegning i den færdige overflade vil være knap så fremherskende.)

Gulve

Skal jeg altid prime med weber.floor 4716, inden jeg udlægger weber.floor gulvflydemørtler?

Ja; man bør som udgangspunkt altid prime med weber.floor 4716 inden udlægning af flyde­mørtlerne. Med hensyn til forbrug se venligst nedenstående skema.

PRIMERGUIDE

Underlag

Blandingsforhold

Forbrug kons. primer

Andet

primer /

vand

liter/m²
m²/liter
-

Betongulv

1

3

0,10

10

-

Stærkt sugende underlag og letbeton

1

1

3

3

0,20

5

1. gang

2. gang

Klinker/sten

5

1

0,15

7

+ weber.floor 4320 svumning

Træ

5

1

0,20

5

-Husk normal tørretid ca. 4 timer!

 

 

Jeg har købt og udlagt weber gulvspartel. Nu er der i overfladen fremkommet små luftporer/pinholes. Hvad skyldes det?

Dette fænomen skyldes typisk, at man ikke har primet tilstrækkeligt mættende. På stærkt sugende underlag kan det ofte være nødvendigt at prime mere end en gang.

Hvad er forskellen på weber.floor 110 Fine og weber.floor 4160 FineFlow Rapid?

weber.floor 4160 FineFlow Rapid er en hurtig finafjævningsmasse, som er klar til topbelægning efter typisk et døgn.

weber.floor 110 Fine er knap så hurtig. Den udtørrer typisk ca. 10 mm om ugen. Er klar til topbelægning efter typisk 1-3 uger (linoleum + trægulve).

Jeg har efter udlægning af weber.floor 110 Fine observeret mindre steder, hvor overfladen har en anden farve, og selve overfladestyrken er mindre end normalt. Hvad kan det skyldes?

Ovenstående skadesbillede indikerer, at der typisk har været iblandet for meget vand i massen. Den mindre overfladestyrke skyldes betonslam fra et for højt vand/cementforhold.

Med hvilken spartelmasse opbygger jeg bedst fald til afløb i badeværelse?

Her kan med fordel evt. benyttes weber.floor 4040 Combi Rapid. Maks. lagtykkelse dog 50 mm.

Hvor langt ned i temperatur må underlaget være inden påføring af weber.floor produkter?

Som udgangspunkt anbefaler Weber en minimum temperatur på omkring + 10 ° C. Dette gælder såvel lufttemperatur som temperatur i underlaget.

Kan jeg benytte Floor flydemørtler til udendørs brug?

Nej; dog kan Webers' industrigulvprodukt weber.floor 4630 Durolit anvendes udendørs, hvor frost forekommer.

Hvad er et Lydgulv?

En komplet gulvkonstruktion, der på en gang løser flere problemer som f.eks. skæve undergulve, dårlig trinkomfort og for meget luft- og trinlydsstøj.

Kan man kombinere lyd med gulvvarme?

Ja, weber.floor komfortgulve kan anvendes sammen med et lydgulv.

Hvad er indbygningshøjden på et lydgulv?

Hvis man indbygger en løsning med en mineraluldsplade er indbygningshøjden 42-55 mm. afhængig af mineraluldspladens tykkelsen.

Ved anvendelse af weber.floor 4955 lydmåtte opnås en lydreduktion på 19 dB med en indbygningshøjde på kun 30 mm.

I begge løsninger er dog uden den afsluttende gulvbelægning.

Kan lydgulv anvendes til både renovering og nybyggeri?

Ja, løsningen er egnet til begge formål.

Kan man bruge lydgulv i vådrum?

Hvis man under den keramiske belægning påfører en vådrumsmembran med tilhørende tætningsbånd er der ingen problem i at anvende lydgulv til badeværelser. Flydemørtlen der anvendes på gulvet må dog

ikke anvendes som det færdige gulv

Er der underlag hvor et lydgulv ikke kan anvendes?

Gennerelt nej.

Lydgulvet kan med den korrekte opbygning anvendes på alle gængse underlag.

Kan man selv lave et lydgulv?

Weber anbefaler at der anvendes specialuddannede entreprenørere kaldet CWG-er (Certificerede Weber Gulventreprenør) af hensyn til garantien.

Fliseklæb/vådrum

Hvorfor skal jeg vælge jeres fliseklæb frem for konkurrenternes?

Webers' fliseklæbserie er gennem årtier anerkendt for følgende gode egen­skaber:

 • Stor standfasthed
 • Nem rengøring
 • Lang åbentid

Hvordan ligger I prismæssigt i forhold til andre produkter?

Økonomisk neutral/på niveau med andre gode konkurrerende produkter.

Skal jeg i vådrum altid benytte tætningsbånd?

I dag henvises der alene to steder i bygningsreglementets bindende del til MK-godkendelser, i kapitel 8.5.3.1, st. 2, og kapitel 8.5.3.4, stk. 1, om aftrækssystemer. Begge steder er en MK-godkendelse angivet som en af to måder, hvorpå det kan dokumenteres, at bygningsreglementets krav er overholdt.

Lette konstruktioner
Her skal man følge retningslinjerne i MK-godkendelsen. Det vil sige, at der skal benyttes tætningsbånd.

Tunge konstruktioner
Der er ingen krav om MK-godkendelse, men krav om dokumenteret tæthed. Det anbefales at benytte tætningsbånd især hvis der er tale om etagebyggeri.

Er det nok kun at prime én gang med weber.tec 1?

Underlaget skal primes mættende; til MK-godkendelse er forbruget ca. 250 g/m2 af weber.tec 1. Stærkt sugende underlag skal dog primes minimum 2 gange. Husk tørretid på 1-3 timer mellem hver påføring

Hvilket vådrumsmembran findes hos jer?

weber.tec 822

Elastisk 1-komponent vådrumsmembran. Produktet er klar til direkte brug. Der er intet spild. Gennemtørringstiden er ca. 10-15 timer. Fliseopsætning kan foretages efter ca. 24 timer. Forbruget udgør ca. 1,8 kg/m² ved 1 mm lagtykkelse (tørfilm). På tunge konstruktioner ca. 0,9 kg/m2 svarende til 0,5 mm. lagtykkelse (tørfilm)

Der er små luftbobler/pinholes i jeres flisefugemørtel. Hvad har jeg gjort forkert?

Der kan være tale om flere ting. Typiske fejlmuligheder kan være:

- Under blanding er der brugt almindeligt piskeris. Et piskeris rører produktet og slår derved en del luft ind i materialet. Der anbefales at der anvendes en blandestav til formålet.

 - Fugemørtlen har ikke nået at danne tilstrækkelig styrke inden afvaskning. Tryk forsigtigt på fugen med en finger. Fugen skal kunne bære fingeren inden afvaskning. (bør typisk sidde 30-40 minutter).

- Fugemørtlen smitter af; Ses ofte i forbindelse med fliser/klinkerne med svag absorption, samt et underlag der er nylagt suger ligeledes svagt. Undgå at vaske på fugen da den efterfølgende kan fremstå uens. 

Hvor gammelt/tørt skal underlaget være inden påføring af primer/membran?

- Letbetonelementer

Restfugtighed ned på mellem 4-8%.

- Beton

Elementer ældre end 1-3 måneder (minimum 28 dage ved 20 ° C). På gulvopbygninger kan der - i stedet for traditionel beton - med fordel anvendes hurtighærdende produkter såsom ABS 318/Floor 4060, Floor 4360 (pumpbar) eller Cerinol EZ.

Har I noget fliseklæb til udendørs brug?

Ja; flere af vore fliseklæbprodukter kan sagtens bruges udendørs, dog skal underlaget være bæredygtigt, og det kan anbefales at benytte "buttering/floating-metoden" (påføre klæb på bagside af flise/klinke foruden på underlag). 

På mine elastiske fuger i brusenichen er der kommet noget skimmel/svamp på over­fladen. Hvordan undgår jeg dette?

Skimmel- og svampedannelse opstår typisk på de elastiske fuger ved hård belastning (sæbe og vand angriber fungiciderne). Afhjælpning kan være bedre aftørring efter bad, korrekt udformning (konkav - indadbuet) af overfladen af den færdige elastiske fuge, så vandet lettere løber væk.

Hvor kan jeg købe jeres vådrumssystem?

Produkter til vore vådrumssystemer sælges gennem forhandlere (trælasthandlere/byg­ge­mar­keder).

Beton

Jeg har købt webers ekspanderende elementbeton (A). Nu hvor det fryser lidt, kan jeg så tilsætte noget antifrostvæske til betonen?

Som udgangspunkt er svaret nej. Tilsætter man noget ud over vand til et færdigt tørprodukt, kan producenten i dette tilfælde Weber - ikke længere garantere de deklarerede egenskaber.

Der kan med fordel i stedet eksempelvis benyttes vinterproduktet Tix 0-4 (÷ 10 ° C).

Hvor stor en lagtykkelse kan weber elementsprøjtebeton klare?

Weber elementsprøjtebeton 0-1 mm sommer/Vinter kan klare en lagtykkelse på mellem 5-50 mm ved vertikale fuger og mellem 5-30 mm ved horisontale fuger.

Hvor lav må temperaturen være, såfremt der benyttes weber elementsprøjtebeton 0-1 mm Vinter?

Såfremt porerne i underlaget er isfri, kan der pumpes ned til ÷ 5 ° C. Dette gælder temperaturen i luften såvel som i underlaget.

Jeg har brug for et meget hurtighærdende produkt, som kan bruges til støbning/ for­ankring af brorækværk. Hvad sker der med afhærdningen, hvis jeg bruger varmt vand i f.eks. weber exm 702?

Tilsætning af varmt vand vil selvfølgelig accelerere afbindingen af betonen. En umiddelbart bedre løsning vil dog være at benytte produktet weber exm 722. EXM 722 er en deklareret hurtighær­dende svindfri flydebeton. Ved + 20 ° C opnås eksempelvis en trykstyrke på min. 10 MPa efter 2 timer.

Jeg skal lave et betonslidlag oven på et eksisterende betongulv. Hvilket produkt skal jeg vælge, og skal jeg prime først?

Benyt eks. slidlagsbeton 0-4 (max lagtykkelse 40 mm). Er der behov for mere styrke samt til aggresivt miljø kan vælges weber rep 930.

Som udgangspunkt kan det anbefales at forvande let og prime/svumme eksisterende underbund med eksempelvis weber rep Betoheft 05 og derefter udstøbe (vådt i vådt).

NB: Der bør ilægges Rio-armering ved feltstørrelser over 25 m² . Samtidig kan det anbefales at ilægge kamstålstænger ud for hjørner på søjler, riste m.m. for at ophæve en evt. kærvvirkning.

Vi har nogle elementer, som vi skal have understoppet. Hvilken understopningsmørtel skal anvendes?

Afhængigt af kravene til mørtelstyrke, ekspansion og største stenstørrelse samt miljøklasse kan der vælges:

Produkt

Styrke

Ekspansion

MiljØklasse

PUMPBAR

Eksp. Elementbeton 0-4 mm

> 30 MPa

1-3%

P

JA

Eksp. elementbeton 0-4 mm

> 35 MPa

1-3%

A

JA

Svindfri elementbeton 0-4 mm

> 30 MPa

> 0,1 %

P

JA

Tix 0-4 - 10°C (vinter)

*> 40 MPa

0,5-2%

A

JA
Elementfugemørtel, sommer
20-30 MPA
1-2%
P
NEJ
elementfugemørtel, vinter
> 25 MPA
1-2%
P
NEJ

Ved højere styrker har vi kun produkter til underløbning.
* Se deklarationsblad (Tix 0-4 - 10°C)

Overfladen på gulvet i min svinestald består nu af frilagte sten, og jeg skal have re­pa­reret den, da dyrene ikke kan stå fast. Har I et produkt til genopretning af over­fla­den?

Da belastningen af gulvet er stor, kræver det en grundig rengøring med hedt-vands­høj­tryks­spuling. Derefter primes overfladen med weber rep 05 Betoheft, og der udstøbes et lag på minimum 20 mm weber rep 930, som er en mørtel baseret på anlægscement (lavalkali­sulfat­be­standig) vådt i vådt. Vi gør dog opmærksom på, at da vi ikke kender den kemiske belastning i detaljer, kan vi ikke sige, hvor længe reparationen kan holde.